Framework for Strategic Sustainable Development

Het grootste deel van mijn werk baseer ik op het Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). Op deze pagina leg ik graag de basis hiervan uit en vertel ik hoe dit mijn werk vormgeeft. 

Vijf levels van duurzaamheid

Het FSSD bestaat uit vijf levels; system, success, strategic guidelines, action en tools. Onderstaand filmpje van 'Sustainability Illustrated' geeft een kort overzicht van deze vijf stappen. Per level kunnen verschillende handvatten en tools gebruikt worden. Het 'Tools' level is daarmee onderliggende aan alle andere levels.

Uitleg FSSD door Sustainability Illustrated

System

Om het systeem te verduidelijken, gebruik ik in mijn werk het nested systems idee. De Nested Systems laten zien dat alles wat wij doen op aarde, gebaseerd is op wat de aarde ons kan bieden. Onze maatschappij en onze economie zijn hiervan afhankelijk. People, Planet en Profit zijn dus niet gelijke delen naast elkaar, maar zijn van elkaar afhankelijk. Juist deze afhankelijkheid is van belang als je het hebt over duurzaamheid. Het systeem waarin wij opereren wordt verder toegelicht in de duurzaamheidstraining

 

Om het systeem waarin jij en jouw organisatie opereren beter te begrijpen, kunnen tools zoals systems mapping worden toegepast.

Success

Bij het 'Success' level, gebruik ik de Sustainable Development Goals (SDGs). Deze doelen bepalen gezamenlijk de grenzen van ons menselijke handelen. Door deze doelen als uitgangspunt te gebruiken, wordt​ duidelijk in welke richting onze organisaties zich moeten bewegen om bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Middels een workshop stellen we een interne projectgerichte visie op, welk als interne definitie voor succes wordt gebruikt. 

Strategic guidelines

Bij 'Strategic Guidelines' wordt verder ingezoomd op de organisatie zelf en kijken wij naar jouw missie, visie en doelen en financiële vereisten. Deze strategic guidelines bepalen de uiteindelijke juiste stappen voor jouw organisatie en zorgen dat er overgegaan kan worden tot actie!

Action

Na het opstellen van een gezamenlijke taal, een gedeelde visie van succes en de richtlijnen waaraan oplossingen moeten voldoen, is het tijd om middels workshops te komen tot acties die bijdragen aan het verwezenlijken van de visie. Dit wordt gedaan middels een tweedelige workshop. Allereerst komen we gezamenlijk op allerlei verschillende ideeën. Vervolgens kijken we met behulp van de strategic guidelines welke ideeën het meest bijdragen aan het bereiken van succes. Nadat de juiste acties zijn bepaald, is de zet aan jullie om deze tot uitvoering te brengen. Uiteraard blijft ik beschikbaar voor verdere procesbegeleiding.