Framework for Strategic Sustainable Development

Het grootste deel van mijn werk baseer ik op het Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). Op deze pagina leg ik graag de basis hiervan uit. Een deel van dit framework en de tools die ik gebruik behandel ik ook tijdens mijn duurzaamheidstrainingen

Het FSSD bestaat uit vijf levels; system, success, strategic guidelines, actions en tools. Onderstaand filmpje van 'Sustainability Illustrated' geeft een kort overzicht van deze vijf stappen.

Uitleg FSSD door Sustainability Illustrated

Per level kunnen verschillende handvatten en tools gebruikt worden. Om het systeem te verduidelijken, gebruik ik in mijn werk het nested systems idee. Dit is gebaseerd op de Triple Bottom Line, maar laat een realistischer beeld van de wereld zien.

De Nested Systems laten zien dat alles wat wij doen op aarde, gebaseerd is op wat de aarde ons kan bieden. Onze maatschappij en onze economie zijn hiervan afhankelijk. People, Planet en Profit zijn dus niet gelijke delen naast elkaar, maar zijn van elkaar afhankelijk. Juist deze afhankelijkheid is van belang als je het hebt over duurzaamheid.

 

Het nested systems idee laat ook zien dat onze maatschappij afhankelijk is van de natuurlijke omgeving. Het laat zien dat de mens en de natuur onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Om geluk te kunnen nastreven is het van belang dat de natuurlijke omgeving om ons heen in staat is de mens te voorzien in de basisbehoeften. Dit is mijn inziens de eerste en meest belangrijke voorwaarde voor geluk en dit is precies waarmee ik jou kan helpen.

Uitleg Nested systems door Sustainability Illustrated

Bij het 'Success' level, maak ik gebruik van Duurzaamheidsprincipes. Deze principes zijn onder te verdelen in 'environmental' en 'social' en bepalen gezamenlijk de grenzen van ons menselijke handelen. Het idee achter deze principes is, dat als het ons als maatschappij gezamenlijk lukt om binnen de grenzen van deze principes te blijven, geluk daaruit voort kan stromen.

Bij 'Strategic Guidelines' wordt verder ingezoomd op de organisatie zelf en kijken wij naar jouw missie, visie en doelen en financiële vereisten. Deze strategic guidelines worden meegenomen in het bepalen van de uiteindelijke juiste stappen voor jouw organisatie en kan er overgegaan worden tot actie!

CONTACT

Telefoon: +31 628165444

Email: chantalspruit@outlook.com

Of stel direct jouw vraag hier

  • LinkedIn

MIJN MISSIE

Duurzaamheid is mijn passie, maar ik wil gaan voor meer. Een samenleving die is opgezet voor en door de natuur, waar duurzaamheid de norm is. Hier kan het geluk van de mens pas echt tot bloei komen.

COMMUNITY

Facility Management Nederland FMN Logo

Lid van Facility Management Nederland Expertteam Circulaire en Inclusieve Economie

IFMA Foundation Logo

IFMA Foundation Scholarship Recipient 2017 en 2018

Chantal Spruit legt de verbinding tussen de gebouwde en de natuurlijke omgeving

© Copyright 2020 by Chantal Spruit