Over mij

Chantal Spruit

Chantal Spruit

Legt de verbinding tussen de gebouwde en natuurlijke omgeving

Mijn achtergrond is in facility management (FM) met een focus op sustainable urban engineering en energieverbruik. Tijdens mijn studie en werk in FM heb ik altijd een passie gehad voor duurzaamheid. Voor mij is dit een integraal onderdeel van het vakgebied en nog veruit onderbelicht. Ik heb altijd gezegd dat ik het facilitaire vakgebied wil helpen haar potentie op het gebied van duurzaamheid te realiseren. Nog steeds zie ik hier een groot belang van in, maar tijdens mijn master in duurzaamheid en leiderschap heb ik mijn ogen kunnen openen. Ik zag het belang in van iets groters, een meer holistische aanpak, namelijk het geluk van de mens.

Je kunt je zo hard inzetten om ‘duurzaamheid’ te ‘bereiken’, maar als je de mens hierbij uit het oog verliest, is het weinig waard. Tegelijkertijd ben ik van mening dat de mens nooit echt gelukkig is geweest of kan zijn in een vernietigende samenleving. Tijdens mijn master heb ik samen mogen werken met verschillende land management organisaties en werd mij heel duidelijk dat een mens zich het gelukkigst voelt in de natuur. Dit is door meerdere onderzoeken bewezen en is ook eenvoudig zelf na te gaan. Is het niet fijner om te wandelen door een park dan door een woonbuurt of industrieterrein?

Wij zetten onszelf vaak boven de natuur en vergeten dat wij hier, net zoals elk ander wezen, onderdeel van uit maken. Dit is terug te zien in hoe wij onze steden en gebouwde omgeving ontwerpen. In eerste instantie is hier weinig aandacht en ruimte voor de natuur en voor menselijk geluk. Mijn doel is om hier verandering in te brengen en om de ruimtelijke omgeving een plek te maken waar het geluk van de mens tot bloei komt.

 

Over mij privé

Mijn doel is ook terug te vinden in mijn persoonlijke leven. Om een betere balans voor mijzelf te creëren tussen de faciliteiten van moderne steden en samenlevingen en de wildere natuur, woon ik sinds begin 2020 in een camper. Deze camper is vrijwel geheel zelfvoorzienend waardoor ik onafhankelijk door Europa kan reizen en kan leren van de natuur. Hierin ben ik op zoek naar een balans tussen hedendaagse luxes en tussen datgene wat ik denk dat mij gelukkiger maakt. Ik werk daarom voornamelijk online. Benieuwd hoe onze samenwerking er dan uit kan zien? Lees meer onder 'hoe ga ik te werk'.

Mijn levensstijl